Kvantový koučink, cesta ke zdraví a radosti

Vychází z kvantových zákonů, které platí pro všechny

„Mystikou nazýváme záležitosti, kterým nerozumíme.“ A. Loyd

Kvantové zákony fungují stejně jako např. gravitační síla, ale pokud nevíme jak fungují, neumíme je použít ve svůj prospěch, naopak vytváříme problémy,v práci, vztazích, zdraví a ostatních oblastech života (chodíme po hlavě, i když je to pohodlnější na nohou). Pokud nějak trpíme, tak zákonitosti celku narušujeme a jsme krizemi a bolestmi nabádáni ke změně (vývoji). Kvantový koučink nastaví obraz pro pochopení příčiny a uvědomění, harmonizuje váš systém a nastartuje proces uzdravení na úrovni DNA.

KVANTUM je nejmenší jednotkou reality - jednotka energie i hmoty. Naše orgány se skládají z buněk, buňky obsahují DNA, kolem které je kvantové pole. Nemoc, problém vytváříme svým záměrem na kvantum.  Záměr je emoční, myšlenkový, vědomý, podvědomý,... a kvalita našeho záměru určuje kvalitu života.

Kvantum je v pokybu jako vlna nebo v klidu jako částice, tyto výskyty určuje naše pozornost, vlna je nehmotná, rozšířená mimo čas a prostor. Po zaměření naší pozornosti se kvantum projevuje jako hmota v prostoru a čase. (Lenard, Planck a Einstein, 1921 Nobelova cena)

Tvoříme svůj život - zdraví či nemoc, štěstí či smutek, hojnost nebo chudobu. Pokud nežijete harmonický život, nejste si vědomi, jak lze se záměrem pracovat tak, abyste byli spokojení. Pokud jste ochotni přijmout odpovědnost, je nemoc léčitelná, problém řešitelný,

Kvantová léčba je řízený proces uvědomění, soulad s frekvencí zdraví a lásky, spojení se zdrojem života.  Uvědomění je proces mimo logiku, je nám přirozené, narodili jsme se  s ním, ale věršina přestala používat.

uvědomění = Moc = energie, síla, hojnost

                                                     X

Neuvědomění = ne/Moc =  = ztráta moci realizovat (krize)

Uvědomění nás vrací k naší přirozenosti, svobodě a vyššímu řádu, ve kterých jsme byli stvořeni. Proces obnovuje zdraví, podporuje hojení, zmírňuje bolest, zahajuje léčbu buněk, posiluje frekvence zdraví, které nám jsou přirozené. Opravy zasahují DNA. Dochází k okamžitým změnám. To, jak rezonujeme, tak ovlivňujeme chemické procesy v buňkách a to má vliv na funkci orgánů, včetně projevu funkce genů (více obor epigenetika).

Proces uvědomění vede terapeut, který proces zahájí, léčba se zprotředkovává.  Kvantová terapie uvolňuje stres, strach, bolest, napětí, odstraňuje fyzické, psychické a emocionální problémy, nastoluje harmonii, zdraví, lásku a štěstí a k naší harmonické přirozenosti nás vrací, spojí nás s informacemi. Buňka v harmonickém stavu nemůže být nemocná.

Rozsah uvědomění se zobrazuje v našich životech rozsahem a kvalitou našeho bytí (intuice, charisma, zdravotní stav, mentální schopnosti, empatie, pocit štěstí, schopnost láskyplnosti, ..), rozsahu uvědomění odpovídá i využití různé úrovně léčby a rozvoje, úzké vědomí nepřijímá argumenty za svými hranicemi.

 

Přejděte také na www.joyentity.com